Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Történetünk röviden

2013.11.20

 Érzem, hogy szeretnétek tudni, kik is állnak a

Fehér Testvériség Pálos Szerzetes Rendje

hátterében.

 

Hol is kezdjem?

 

Mundi Ágnes Selina vagyok.

Már a kilencvenes évek elején tettük dolgunkat Földanyáért, kapcsolódva a világban aktívan működő csoportokhoz, hol Zebegényben ahol akkoriban éltem, hol valamelyikünk otthonában, hol a természetben. Kerestük a tennivalót, a világ jobbításáért. Négyen voltunk akkor, akik együtt dolgoztunk. Mind a négyen, egy-egy őselemet jelenítettünk meg. Mindannyian dupla jegyűek voltunk. (azaz víz-víz, tűz-tűz, levegő-levegő, és föld-föld.)

Jártuk egyénenként utunkat, különböző tanfolyamokon, csoportokban. Az egyik ilyen nagyon kedves csapatban gyógyító, és médium tanulmányaink során tettünk szert olyan képességekre, amelyek megváltoztatták életünket, valamikor 2008 őszén.

Kis csoportunk összejövetelein, olyan égi üzeneteket kaptunk, amelyek már szükségessé tették a rendszeres találkozásokat.

Egyik ilyen találkozónkon, különös dolog történt velünk.

 

2008.11.02.-n,  a csoport összejövetelen, amit mostantól Kristály csoportnak nevezek, mert még nincs engedélyem a valódi nevünk megnevezésére, két társunk abból a kedves nagyobb csoportból, égi üzenettel jött el hozzánk.

 

Az alábbi üzenetet hozták:

 

2008.10.29.-n reggel. Nagyboldogasszony vagyok gyermekem. Útjára engedem a Magyarok népét. Hozzátok el az ősi titkos, elfelejtett energiákat, Ataisz egyik városállamából, Egyiptomból. Hozzátok el a kulcsot, mely beindítja a kristályberendezést, kristályenergia tudást. Átalakul a Föld, és az ég a hatására. Beindulnak a generátorok. Az elhozott ősi tudást még zároljátok, ne indítsátok el a berendezést.

Pálos rend őrzőjénél szólal meg a kulcs. Ő dönt az aktiválásról. Kapuk, és átjárók nyílnak a világokban.

 

Heten vettünk részt ebben a feladatban. Hárman Egyiptomban, Hárman itthon, valamint az üzenet lehozója otthonában védte, konvertálta az eseményeket.

 

… egyik társunk fogja áthozni a tér– idő csatornán az Atlantiszi kristály kulcsait és kódjait. Ezt hozzáilleszti a meglévő Új Föld szív-csakrájához, a kristálymag központi részére. Aktiválni majd egy pálos rendhez tartozó személy van hivatva, akkor, amikor ő úgy látja, megérett az, az energetikai munka,

A munkát a felsőbb tudatotok összekapcsolódásával végzitek el.

Csak, mint emberek tudjátok elvégezni, mi erre nem vagyunk képesek, csak segíteni tudunk benneteket. 

Most semmi nem fontosabb ezen a bolygón, mint ezeknek, az energiáknak és kulcsoknak, kódoknak a helyretétele. Fel sem foghatjátok, hogy mi múlik a munka sikerességén. Világok jövője van a kezetekben. Galaxisok jövője múlik azon, hogy megfelelően, a lehető legnagyobb biztosítással a feladatotokat el tudjátok látni. Ehhez az eseményhez vonult fel az egész csillagnemzetség, hogy minden eszközzel biztosítsa azt, hogy ti nyugodt körülmények között dolgozhassatok ezen a szent napon.

Ahhoz, hogy ezt a minőségű munkát el tudjátok végezni, meg kellett jelennie egy olyan energiaminőségnek, de ez nem teljesen jó szó rá, egy olyan energia esszenciának, amely távoli világokból jött, és mivel ez a föld lesz a kiindulópontja az új világok, univerzumok energiaminőségének, ezt a sokszínű galaktikai energia kavalkádot, ami a ti érzékelésetekkel nem érzékelhető, mint alapot, el kell helyezni a föld új energetikai középpontjában. Amit, ha majd folyamatosan megemeltek az ötödik dimenzióba, alapja lesz ez a rezgésminőség távoli új univerzumok születésének. Mert most már ezt követően a földön kívül is létre fognak jönni olyan bolygók, galaxisok, amelyek a szeretet rezgését fogják tudni hordozni. Ezzel a föld ilyen irányú felemelkedési folyamata olyan mérhetetlen erő, és dimenziókapukat fog nyitni, amelyen keresztül megvalósítható egy új világmindenség.

A Föld spirituális világa, és az univerzumok csillagnemzetségei most mind rátok figyelnek, és nem akarják befolyásolni tevékenységeteket……

 

Csak részleteket idéztem az üzenetekből, melyeket vastagabb betűvel jeleztem.

 

A ránk bízott feladatot 2008.11.11.-n, 11.11 perctől kezdve elvégeztük a három helyszín összehangolt munkájaként, Egyiptomban, és a magyarországi helyeken.

 

 

Mint látjátok, a feladat, hozzánk 2008.11.02.-n érkezett el, pár nappal az Egyiptomi út előtt, ami november 6-n kezdődött.

.

Mint a későbbi üzenetekből kiderült, eonok óta próbálták megvalósítani azt a feladatot, amelyet most ránk bíztak, de mindig akadtak, akik megakadályozták megvalósulását, ezért, minden alkalommal, csupán pár napunk volt a felkészülésekre.

Ehnaton, Nefertiti, és gyermekük Tutankhamon idején történt kísérlet, de sajnos nekik sem sikerült a terv megvalósítása. Életüket áldozták fel érte. Az ellenerők földdel egyenlővé tették csodálatos birodalmukat.

Királyaink is próbálkoztak pálos atyáink segítségével. Mátyás királyunk a következő üzenetet adta át nekünk:

 

Én, Mátyás király, isteni hatalmamnál fogva úgy rendelkezem, hogy örökségemet átadom azoknak az utódaimnak, akik a fényt hordozzák lelkükben és szellemükben. Kérem, hogy eredjenek nyomába mindannak a szellemi tudásnak, amely fölött valaha rendelkeztem és ezt a hatalmat terjesszék ki (az egész emberiségre) és olvasszák be az egész emberiség tudásának tárházába.

Mátyás vagyok, e hon magja. Ugyanolyan magja vagyok ennek a Kárpát medencének, mint amilyenek ti is vagytok. Mennetek kell előre, és hívni azt az erőt, amelyet mozgósítani vagytok képesek magatokon keresztül. …

Mi, amit tudtunk megtettünk abban az időben, abban az érában. Te most sokkal többet tudsz tenni, mint amire akkor mi képesek voltunk. Sok büszke lélek volt mellettem abban a küldetésben, amire vállalkoztunk. Válogatott személyek, emberek kísérték és őrizték az égi tudás földre kerülését és földre hozatalát.

…Ti vagytok utódaim és hírnökeim.... olyan utakon jártok, ahol még előttetek nem ismert az a terület, amelyre léptek.

Mátyás Király, pálos generálisotok szólt hozzátok.

 

 

A kulcsok, és kódok megőrzésre kerültek, mivel a kristálygenerátor beindításáig, még közel két évnek kellett eltelnie. A kulcsok és kódok hazahozatala után,  az alábbi üzenetet kaptuk:

 

12 olyan helyre kell majd a jövőben összpontosítanotok, amely az energia keringéséhez nélkülözhetetlen fontosságú. Ez a 12 pont, egy stabilizációs sokszög a szív-csakra körül. Ezek, az energiák áramlásának fontos pillérei. Keressetek olyan helyeket, amelyekben a „kő” név kulcsszó szerepel (Pl. Hollókő).

…le kell horgonyozni az új energiákat, és össze kell kötni az itt lévő kristálygenerátorral. De ennek az intenzív működése még nem most indul be, hanem maga az a hálózat kell, hogy kiépüljön, amivel majd továbbítja azt a felerősített energiarezgést, amely már kis mértékben létezik, és itt van. Nálatok Magyarországon. Ezek kisugárzó antennák, kisugárzó adók lesznek a környezetetekben, és ezek egyre távolabb helyezkednek el és adják át egymásnak azt a bizonyos rezgést. …Amikor majd kellő számú adó készen áll, akkor lehet majd erősebb fokozatra kapcsolni ezt a berendezést, mely már akkor képes lesz, nagyobb hatókörben érzékelhetően továbbítani a kozmikus energiákat.

…. Mindenkire hatással lesz valamilyen módon. A ti országotok kap belőle először és a hatás, amely várható, az a szeretethez kapcsolódik. Mégpedig olyan értelemben, hogy a nézeteltéréseket megszünteti, elsimítja. Olyan kötődések, kapcsolatok, kapcsolódások fognak elindulni országotokban, melynek az együttműködés, együttgondolkodás és a közös cselekvés és a MI lesz a jellemzője.

…Innen sugárzódik ki ez a szellemiség a világba. A szétválasztás helyett összerendezéssel fog dolgozni… Ilyen jellegű készülék vagy energia közvetítő szerkezet a Földeteken még nem volt, habár Atlantisz vagy korábban Mú idejében voltak már ehhez hasonlók. Az azonban abban különbözött ettől, hogy sugárirányú volt, vagyis egy meghatározott sugárban vagy sávban tudták használni vagy hasznosítani (Ley vonalak). Míg ez globálisan működik és nem szelektív, mint azok voltak abban az időben. Ehhez az emberiség minden egyes lelke hozzá juthat, hozzá férhet. Szabad akaratától függően. Szabad akaratával. Meglátjátok a csodák időszaka, elkövetkezik.

 

Tehát, antennákat helyeztünk el, energia hombárokból szabadítottuk fel, és rögzítettük, a mai korra eltárolt energiákat. Ennek eredményeként, a beindítástól kezdve, a spirális energia, az elhelyezett antennákon tovább spirálozva, eljut mindenkihez. Míg a Ley vonalak csak a vonalak mentén sugároztak, és nem jutottak el akárkihez, ebből a női minőségű energiából, bárki részesülhet, kívánsága szerint. A Kárpát-medencén kívül, a világban más fénymunkások helyezték el a továbbító rendszereket, így az, az egész világon kifejti hatását.

Különleges módon vezettek egy-egy területre. Útirányt jelölve, sok apró információt kaptunk, de soha sem konkrét módon. Utólag minden apró információ megvalósulását tapasztaltuk. Valamint az is kiderült, hogy minden megjelölt útirányunk, valamikor pálos kolostorként működött!!!  Valamennyi munkánk során, a szertartás közben, holló jelezte ott létét. Mostanában holló, vagy sólyom szól hozzánk.

Későbbiekben leírjuk, hogyan is valósultak meg ezek az utak. A munkában összesen 25-en vettünk részt, de egy-egy utunk alkalmával általában 11-en voltunk. Kiderült, hogy mindig azok voltak a résztvevők, akik valamikor azokon a helyeken tették dolgukat.

A feladataink előkészítése, és az utána történő megbeszélések során, Pálosok, Remete Szent Pál, Mátyás Király, Magyar Szent Korona Szellemisége, Nagyboldogasszony, Jézus, és még nagyon sokan voltak velünk.

 

Hogyan is lett Mackó ŐRs, Mackó csapat a nevünk?

Mielőtt a 12 helyszínt megkaptuk volna, a Pilisben lévő Mackó-barlangot kellett felkeresnünk. Kalandos volt a kapott információk szerint, de mielőtt megtaláltuk, egy kiránduló kérdezte tőlünk, hogy milyen csoport vagyunk, mi a nevünk. Összenéztünk, és egyszerre mondtuk ki, hogy Mackó ÖRs, így, azóta magunkat így nevezzük. Nem túl komoly név, de mi sem vagyunk mindig komolyak. Kis csapatunk azóta is heti rendszerességgel találkozik, hogy az égiek által kapott feladatokat mindig megkaphassuk.

 Ma már a nyilvános megjelenésünkkor, a FényŐRzők nevet használjuk, de ez már egy kiterjedtebb csoportot jelent. Égi engedéllyel rendelkezünk a név használatára.

A kristálygenerátor beindítására 2010.10.10.-n 10.10.perckor került sor, a Pilisben.

 

Ez a kristálygenerátor elősegíti, a 2012-től, 2016-ig tartó, 5. dimenzióba való átlényegülésünket.

 

 

Az óta nagyon sok feladatot kaptunk, folyamatosan.  

Mátyás Királyunk, egy hosszú közvetítése során, melyben átadta örökségét az utódainak, akik a fényt hordozzák lelkükben és szellemükben, többek között, beszélt a Pálosságról, hiszen minden feladatunk kapcsolódott hozzájuk. A következőket mondta:

 

Pálosság: Az egy hitvallás. Egy bizonyos kozmikus tudatszint, amely már olyan entitást feltételez, aki túl tud nézni saját környezetén, saját bolygóján is. Egy egyetemes magas minőségű életlehetőségeket létrehozó energia közvetítő, energiarendező, energia mágus. Tehát energiákkal foglalkozó főpap mágus. Azokkal az energiákkal, melyek kozmikus összeköttetéssel vannak ég és föld között. Azok tisztán tartásával, folytonosságának védelmével és bizonyos pontokon való elhelyezésével, lehorgonyzásával foglalkoznak. Ők a Pálosok Magyarországon, Más országokban máshogy hívták őket.

Azt a tiszta energiát, amit ezek a Pálos testvérek védtek itt a bolygón, egy bizonyos kör tudatosan eltorzított és ráültetett olyan vad hajtásokat, amik aztán itt a Földeteken természetesnek tűntek.  Sikerült elérniük, hogy a torzult energiák általi valóságot éljétek és lássátok. Azonban a Pálosok tudták azt, hogy ez az energia manipulált, de az ő eszközeikkel nem sikerült megtisztítani, mert a tudásukat meghaladó szinten avatkoztak be. Ennek ellenére, a hálózatot továbbra is működtetik, és működtetniük kell, mert ezek a torzulások már egyre gyengülnek és új tiszta gondolatok, és érzések fogják meghatározni a társadalmak kommunikációs létét. Nem lesz szükség a torzításokra. Mert nem fog vezetni sehová.

Én, Mátyás király Pálos testvéretek közreműködöm abban, hogy segítelek benneteket e halandó világban, hogy a tiszta fény energia rácsát létrehozzátok, megfelelő szinten energiával ellássátok, és a tudásotokat mihamarabb energiatermelő, a Föld energiatermelés szolgálatába állítsátok.

 

Többször kaptam üzenetet arról, hogy mint Boldog Özséb az ő idejében, gyűjtsem össze a lángokat, a pálos szíveket. Nem igazán foglalkoztam vele, azt hittem, ez egy szép, lassú feladat.
Most szinte berobbant más közvetítő által ennek szükségessége, hiszen felgyorsultak az események életünkben. Az átadott üzenetben, mely Remete Szent Páltól érkezett, az alábbiak szerint hívta a pálos szíveket 2013. 09. 06.-n, 9 órára, a budaszentlőrinci pálos templom romjaihoz.
 

Remete Szent Pál:
 
Kedves Testvéreim!
Ime, elérkezett az idő arra, hogy pálos lelkületetekre hallgatva, egységbe hívó szavamra egybegyűljetek.
Én, Remete Szent Pál, hívlak benneteket ezen a (2013. szeptember 6. 9 óra) pénteki napon, amely beragyogja majd nemzetetek egét. Hívlak benneteket, Budaszentlőrincre, a kolostor romokhoz, oda, hol romlatlan testemet tisztelitek.
Azért jöttök össze fehér lelkű testvéreim, hogy pálosságotok újra felvirágozhasson szívetekben, egységbe kovácsolva mindazokat, kik hasonló módon éreznek veletek.
Mindannyian, (kik eljöttök) Pálosok voltatok egykoron. Mindannyian tudtátok, hogy eljön az idő, amikor újra nagy lesz a nemzet általatok. Megváltoztatjátok a világot. Világotokat, országotokat, és a nagyvilágot. … Részesei vagytok mindannak, ami az elkövetkezendő időkben általatok megtörténik. Hogy hogyan lesz tovább, rajtatok áll. Mi, segítséget nyújtunk ahhoz, hogy beteljesedjék mindaz, amit évszázadokon keresztül megvalósítani kívántatok.
Eonokkal ezelőtt határoztátok el, hogy egyszer haza vezetitek népeteket, bolygótokat, a rajta élő emberiséggel együtt.
Most elérkezett az idő, hogy teljesítsétek ezt a vállalást.
Erősek vagytok, nemesek és szelídek.
Várunk benneteket, hogy megtörténjen a pálosok egysége.
                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                            Remete Szent Pál
                                                                                                 Fehér Atyátok

A Pálos találkozó szeretetben, és fényben megtörtént.

Közel ötvenen voltunk, köztük különböző csoportok vezetői.

 

A Pálos Találkozó előtt, válaszokat szerettem volna kapni Remete Szent Páltól, ezért ellátogattunk Budaszentlőrincre, ahol a következő üzenetet kaptam:

 

Remete Szent Pál:

Pontosan azt kell tenned, ami szívedben, és az üzenetekben már elérkezett számodra. Gyűjtsd kedves, az igaz lelkeket. Azokat, kik szívükben érzik a fehérséget, a fényt, a szeretetet, pálosságukat.

Nem tudják igazán, hogy a pálosságot tükrözi igaz fényük, de ha meghallják a hívást, fogják érezni, hogy ki az, ki a rendbe tartozik.

      FEHÉR TESTVÉRISÉG PÁLOS SZERZETES RENDJE a nevetek.

Férfiak és nők, együtt alkotjátok eme fehér kört. Mindannyian, kik elérkezettnek látják az időt arra, hogy csatlakozzanak hozzátok, utadba kerülnek. Dolgod, regisztrálásuk. Hogy további lépéseitek hova vezetnek, arról később kaptok információt. Segítek számotokra egy felhívást megalkotni, amikor eljön az ideje. Ami már itt van. Figyeljétek hangomat. Remete Szent Pál szóltam hozzátok.

…Nem dolgotok a meggyőzés. A dolgotok a tájékoztatás. Az, hogy eljusson embertársaitokhoz, azokhoz, akik már alig várják, hogy csatlakozhassanak…

…Nem baj, ha még ebben a pillanatban nem is tudjátok feladatotok célját. Minden ott lesz előttetek, amikorra szükséges, üzenetek formájában, ahogyan kérdezted. Minden előttetek lesz, összeáll. Nektek, dolgotok mindannak ismertetése azokkal, akiket úgy éreztek, szükséges, hogy meghallják a hívást.

... Várjuk cselekedeteiteket, s várjuk, hogy a pálosság újra nagy legyen hazátokban. Hiszen ismeritek a szólást. Ahogyan a pálosok élnek, tesznek az országotokban, attól függ országotok léte, nemessége, fejlődése. A szavak itt mások, mint ahogyan ismeritek, de a gondolat ugyan az. Hát tegyétek dolgotokat.

Rengeteg pálos szervezet létezik országotokban. Nektek dolgotok, az összefogás. Ne megváltoztatni kívánjátok a már meglévő szervezeteket, hanem egységbe hozni. Tudni róluk, hogy amikor elérkezik az idő, és egységbe szükséges kerülni a pálosságnak, akkorra legyen mindez készen, ami a ti feladatotok. Nem kis feladat.

Közvetítések során, kapjátok meg feladataitokat, de a nélkül is pontosan tudni fogjátok, mi a teendőtök. Vagytok annyira pálosok, vagytok annyira önmagatok ereje pálosságotokban, hogy üzeneteink már csupán megerősítések lesznek saját pálosságotok által hozott döntések megvalósításában.

…Nem a ti feladatotok megváltoztatni azon pálos csoportok működését, melyek utatokba kerülnek, még ha nem is egyezik tevékenységük a ti lelkületetekkel.  A ti feladatotok, mindannak ismertetése, ami általatok, létrejön üzenetek, vagy saját instrukciótok által. …Nem szükséges, hogy döntésükben megváltoztassák eddigi tevékenységüket, vagy nézetüket. Ugyan úgy, mint Isten, Istennő egyként működik. Egy van, és minden vallás Őket, Őt követi, ugyanígy a pálosság szentségét úgy követik, ahogyan jelen pillanatukban képesek rá. Még csak felhívnotok sem szükséges figyelmüket arra, hogy hol van eltérés. Mert a valós üzenetek eljuttatása által vagy elfogadják, vagy teszik továbbra is a dolgukat.

Más utak is léteznek, Közös a cél, Közös a teendő, bár más-más formában. Bízzatok bennük, még akkor is, ha pillanatnyilag sok olyan észrevételetek lenne, amely nem egyezik a ti nézeteitekkel. Idővel megértitek, az övéket, és idővel megértik az általatok közvetített egységet, pálosságot. Kiegészítitek egymást.

A fekete pálosság, a fehér pálosság segítője volt mindenkor. Fekete, csupán a fedő színe. Fekete, - mint ahogyan az álmomban látottakra utal, - fényes, és kristályos. Erős, igaz, és jogos. Még ha harciasnak tűnik is. Szüksége van rá jelen helyzetében a magyarságnak. Mint ahogyan már megkaptátok üzenetünkben, kristály tiszta, gyémánt fényű fekete kristály. Nem sötétség, fekete ragyogás. Ragyogás. Kemény, és erős, és igazságos. Az igazság, és a valós tisztaság megvalósítója. Megvalósítója, mert ereje által, mely nem kényszerítő, hanem óvó, védő erő. Nehéz ezt még megértenetek, tudom. De higgyetek, és bízzatok mindabban, ami veletek a mai időkben történik, és történni fog. Kristálytiszta létetek valósul meg általa. Másképp most még nem megy. Ti szívetek tisztaságával mutattok utat. És mutattatok utat. De jelen pillanatban más megoldás nem létezik. Tiszta szeretetetek teremtette meg ezt a helyzetet. Ha ti nem tettétek volna dolgotokat, most mindez még nem valósulhatott volna meg. A fehér lelkületetek az, ami segített létrehozni egy olyan helyzetet, amiben már az elnyomás, és a manipuláció, nem működhet tovább. A fényes feketeség segít számotokra megteremteni a fényes fehérséget. Ezt meg kell értenetek. Mi minden pillanatban veletek vagyunk, és kérünk benneteket, hogy higgyetek abban, hogy mindez, a legmagasabb jó érdekében, a magyarság, a Magyar Szent Korona, és a világ egység érdekében történik.

És most drágáim, érezzétek mérhetetlen szeretetünket, hálánkat, és áldásunkat.

Pálosok vesznek benneteket körül, és királyaitok. Nagyboldogasszony, Mária, és Mária Magdaléna. Fogják kezeteket.

Mindannyiunk áldása kíséri utatokat, drága gyermekek.

 

Egy kunhalmon voltunk társaimmal, amikor Attila, Árpád, majd Mátyás Király serege jött felénk. A Fekete sereg minden katonája úgy mutatkozott meg, hogy félre húzta ruháját, mutatva az alatta lévő fehérségét, pálosságát. Minden korban, védték magukat a pálosok, olyankor nem fehér ruhában voltak.

Erre a feladatra, a pálosok összehívására is mindössze egy hét állt rendelkezésünkre.

Közben más feladatot is kaptunk. Amire szintén elő készületeket folytattunk. A MOGY-on Apajpusztán történt események következményeként, közérdekű beadványt készítettünk, népszavazás kiírását akartuk megvalósíttatni, de sajnos ebben az ügyben nincs jogunk kérésünket beadni.

Ezért egész napos, közös meditációra, folyamatos Szeretetenergia tartásra, energia áramoltatásra hívtunk Mindenkit 2013. 09. 09-én.

Meditációnk célja az volt, hogy segítsük a Parlamenti döntéshozókat, hogy az idei első, őszi ülésszakától kezdve, minden megnyilvánulásuk igazságos, a nép, a nemzet és az országunk érdekeit szolgáló döntéseket eredményezzen.

Tiszta szándékával bárki csatlakozhatott a folyamathoz. A SZER 9 órai kezdettel indult, amelyet 3 óránként ismételtünk, a 21 órai volt az utolsó.

Hamarosan újabb feladat érkezett egyik társunk által.

Pálos háló felemelése a Krisztushálóhoz, dobok hangzása segítségével a pálos kolostorokban, és pálos helyszíneken.

Földi Küldetésünk, amelyet a Teremtő ezen időre, a Magyarokra bízott, a Kárpát Haza hangolása I. szertartásával, 2013. október 23-án, dobszerda délelőttjén 9. órakor a dobok megszólaltatásával megkezdődött.

Egységes energiamunkával, szívünk szeretetével, a pálosok energia függönyét emeltük a Krisztus Hálóhoz, úgy mintha egy Földhöz közeli, fénylő függönyt az adott pontokon összecsippentve felemelnénk.

Ezt az eseményt készítettük elő, még Mackó csapatként több éves munkával, és az országban, még számos csoport tevékenykedett hasonló módon, hogy mindez ma már megvalósulhasson.

A Fénylő háló már teheti dolgát, egységet teremtett nemzetünk felemelkedéséért. Szerencsére sok csoport munkálkodik azon, hogy a nemzet egysége végre megvalósulhasson. Szükség van arra, hogy végre egymásért tegyünk, és az egységért. Lehet, hogy nem vagyunk tökéletesek, és hibátlanok, de a szívünk vezérel, és igyekszünk szívünk teljes szeretetével tenni dolgunkat.

13.10.23.-a előtt kérdeztem Remete Szent Pált, hogy mi az, amit tudnom kell a pálosok hálójának felemelésével kapcsolatban. A következőket válaszolta:

Remete Szent Pál:

…Védelem alatt álltok, mindannyian, kik teszitek dolgotokat. Még egyszer elmondom. Az idő, a forma, a dobolás, és a helyszínek (pálosokhoz kapcsolódó), mind-mind azért lettek átadva számotokra, hogy tegyétek dolgotokat újra, mint régen, előző életeitekben. Bár akkor háttérben dolgoztatok, most nyilvánosan kell megtennetek. Szeretnénk, ha megtennétek, Mert itt az idő, és nincs már arra időnk, hogy felébredjenek más módon a szívek.

Azon a napon, amikor kimentek dobjaitokkal, szívetekkel, dob nélkül is hatalmas szeretet árad szét Kárpát-medencéteken, és a világon. Szívetek tiszta legyen. Nagyon fontos. Minden jelenlevő, bármelyik helyszínen teszi feladatát, tökéletes tisztaságban érkezik a helyszínre.

Aki más szándékkal lép ezekre a szent helyekre, annak nem lesz lehetősége megvalósítania terveit. Bízzatok magatokban, magotokban drága gyermekeim.

Szerető Fehér Atyátok, Remete Szent Pál, és ez nem azt jelenti, hogy a magam nevében szóltam, hanem azt hogy velem vannak Pálos Atyák, királyaitok, a Magyar Szent Korona Szellemisége, a Magyarság Szellemisége, Nagyboldogasszony anyátok, Mária és Jézus, Mária Magdaléna, és még nagyon sokan. Hidd el, támogatva vagytok. Óriási támogatást kaptok minden lépéseteknél.

 

Éreztük folyamatosan támogatottságunkat.

Hát, most itt tartunk.

 

Tudom, vannak, akik kifogásolják a dobok használatát, a pálos helyszíneken.

Erre azt tudom válaszolni, hogy az elmúlt 4 évben, minden esetben dobolni volt szükséges a szertartások folyamán, égi kérésre. Később, ha leírjuk bővebben az eddig történteket, olvashattok róla.

Most újabb feladatok várnak ránk, de ezekről is később számolunk be, ha már kikristályosodott mindaz, amit tennünk kell, az elkövetkezendő, felgyorsult időben.

Amit sokszor hangsúlyoznak számunkra, az az, hogy most más világot élünk, mint a pálosok virágzása idején. Mert eonok óta erre a pillanatra készültünk, inkarnációkon át, hogy felemelkedhessen az emberiség, bolygójával együtt egy olyan tudatosságra, amilyen még eddig nem volt a világmindenségben. Most már nem a háttérben, hanem tevékenyen részt szükséges vennünk az ország dolgaiban. Felnyitni a fénymagokat az emberekben, akik még keresik az utat. Megkeresni azokat a módokat, amelyek az egyenlőséget segítik elő, és segíteni abban, hogy mindenki hozzájuthasson azokhoz a dolgokhoz, amelyek élhetővé, szebbé tehetik világunkat. Ez a jelenlegi legnagyobb feladatunk. Hogy pontosan hogyan is tegyük, arra életünk minden pillanatában megkapjuk az instrukciókat. Üzenetek, vagy belső indíttatás formájában

Ezúton köszönöm meg minden társamnak, testvéremnek az úton, hogy sok áldozatot vállalva, együtt tehettük meg mindazt, örömben, és nehézségek között is, amit ránk bíztak, mindazt, amit leszületésünk előtt felvállaltunk.

Különleges időket élünk. Soha nem volt még a történelem folyamán ekkora változás egy ember életében. Gyermekkorunk idején még a rádió is újdonság volt, most viszont a technika veszi át az irányítást életünkben. Vigyázzunk, hogy a szeretet vezéreljen bennünket, és a technika csupán segítőnké váljon. Segítsünk a körülöttünk élőknek, és mindazoknak, akikkel összehoz a sors, hogy mindenki megtalálja a benne lévő magot, isteni szikráját, és a továbbiakban arra bízza életének vezérlését. Mindig azt kaptuk az égiektől, hogy:

 

Ha a szívetekre hallgattok, mindig helyes döntéseket fogtok hozni.

 

 

Kívánom, hogy életetek örömökben gazdag, áldásokkal teli legyen.

 

- vissza a kezdő oldalra -