Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Bontsátok le a falat!

2014.06.05

 Bontsátok le a falat!

 

Még sosem jelent meg körünkben, meg is lepődtünk. Azután eszünkbe jutott, hogy mostanában történelmünk nagyjai sorra keresik fel a fénymunkásokat. Ez történt ma is, 2014.04.23-án.

 

„Üdvözöllek benneteket, Széchenyi vagyok. Igen, gróf Széchenyi István. Egy kéréssel fordulok felétek. Amikor a rezgésemelkedés által én is szert tettem képességekre, arra leginkább, hogy átlássam a történéseket, és kis mértékben belelássak a jövőbe cselekedni kezdtem. Megtettem minden tőlem telhetőt, hogy hazám felemelkedjen, függetlenné váljon, hogy az embereknek is fontos legyen az, amit az országunk nekem jelentett.  Azonban ez kevésnek bizonyult, és miközben láttam merre haladunk, a testem és az elmém már nem tudta elbírni ezt a terhet.

 

Most is látom, mi történik, és arra kérlek Benneteket, hogy cselekedjetek. Látom, hogy az országunkban az embereket elválasztja egy egyre növekvő fal az „elittől”, az ország „krémjétől”. Hasonlóan, mint ahogyan az az én időmben is volt. Bontsátok le a falat, (amíg nem késő)!

 

A fénymunkások ereje a szeretetben lakozik, képesek vagytok fényt küldeni és fényetekkel átminősíteni, megemelni a rezgését annak, amire koncentráltok. Arra kérlek, hogy fókuszáljatok rendszeresen. Arra kérlek, hogy egy-egy épület, egy-egy terület legyen az, amit átfényesítetek, feltöltötök fehér fénnyel. Kezdjétek a Parlament épületével, a Fővám térrel, a Gellért-heggyel, a hidakkal, a Hősök terével, a Vajda Hunyad várával, a Citadellával. Ha ezzel végeztetek, bontsátok a fővárost nagyobb egységekre, és úgy küldjétek a fényt. Ezután jöhetnek a megyeszékhelyek. Fényesítsétek a városokat, és ami már fénylik, azt vonjátok be, burkoljátok be. Miután ezzel is végeztetek küldjétek szereteteteket, fényeteket az egész országra, és emeljétek minden centiméterének rezgését. Maradjatok az ország határain belül, koncentráljatok az országra!

 

Ha nem megy egyszerre, ne bánkódjatok!  Sokan vagytok, osszátok meg egymás közt a feladatot. Azonban ez nem egy egyszeri kérés. Kérlek, fényesítsétek az országot, emeljétek és tartsátok a fényben!

 

Minden tiszteletem és szeretetem a tiétek!”

 

A közvetítés közben láttuk szépen sorjában kifényesedni, kifehéredni azokat az épületeket, területeket, amelyekről Széchenyi István beszélt. Majd a fehér gömbök közé, ahová addig nem irányítottunk energiát, befolyt a fény, szétterült és olyan volt, mintha több rétegben került volna az országra.

 

Miután a látomás véget ért K. Gabin keresztül Jézus arra kért minket, hogy figyeljünk a feladatra, amelyet kaptunk, mert fontos. 

 

Néhány napig „jegeltük” a felkérést, azonban két különböző helyről is érkezett megerősítés a feladatra illetve arra, hogy gróf Széchenyi István az, aki mostanában kapcsolatba akart lépni velünk. Egyik megerősítés K. Gabinak érkezett egy másik fénymunkáson keresztül, amit, ha nem is szó szerint idézek, de valahogy így szólt: Gabi, ma azt mondta nekem Széchenyi gróf, hogy szóljak neked, hogy az a feladat, amire felhívta a figyelmeteket fontos. Gabi ezután felhívott, és ennyit mondott: szerintem foglalkozni kéne a felkéréssel.  J

 

A második megerősítés a pár nap múlva esedékes Mackóőrs/FényŐrzők találkozón érkezett. Amikor elmeséltem, hogy mi történt S. Lívi elővett egy papírt, majd felolvasta, amit lejegyzett. Előző nap kapta az üzenetet, ahogyan ő mondja sugallatot.

 

2014.04.27.-re virradó reggeli sugallat:

 

A pénz mint energia

 

Nagyon elbillent állapotban van a Föld bolygón a gazdagság, szegénység, sok pénz és a pénzhiány. Ha a pénzt energiaként fogjuk fel, annak áramolnia kell, mégpedig úgy, hogy mindenhová jusson belőle elegendő. Ha felhalmozódik és nem a bolygó, azaz a köz javára fordítódik, hanem dekkol valahol, ott blokkolódik ez az energia, és értelemszerűen máshonnan meg hiányzik. Ha ez tartósan fennmarad, szétszakad, kettészakad, kétpólusúvá válik a tér, amelyben ennek az energiának áramolnia kellene.  Ezáltal megdermednek, élettelenné válnak bizonyos területek.

 

A pénz, az ember által létrehozott energia, és ha öncélúvá válik, az a vesztünket okozhatja.

 

A gazdagoknak a pénz többlet lehetőséget jelent és nagy a felelősségük abban, hogyan döntenek, mire használják, hová áramoltatják. Ha csak a saját javukra fordítják és saját célú befektetéseik vannak és saját maguknak teremtenek gazdag életteret, ez elkülöníti őket a szegényektől, a kevés pénzűektől, akiknek egész más az élettere és a lehetősége. Az egyik oldalon túlzott, szinte felhasználhatatlan bőség, a másik oldalon szűkös korlátok közé szorított hiány állapot óriási feszültséget eredményez.

 

Két lehetőség van, ha így marad, a szélsőségek végül teljes szakadáshoz vezetnek, azaz valami katasztrófa fogja az egészet megrázni és új helyzetet teremteni, a másik lehetőség, hogy felébredünk és ráeszmélünk, ráeszmélnek a gazdagok, hogy önként, jól megfontolt közös érdekből a felesleges energiát ki kell engedni, azaz a pénzt a köz javára áramoltatni kell.

 

A magyarok között volt már példa arra, hogy egy igazán gazdag ember, a gazdagságát, mint lehetőséget használta és a pénzét valóban a köz javára fordította. Ez Széchenyi István gróf, aki személyes példát mutatott és vagyonával felvirágoztatta az országot. Ő az utóbbi idők legnagyobb magyarja, királyi minőség. Sajnos nem követték és nem tudott áttörést hozni a példája. Élete személyes tragédiával végződött, mint ahogy ez az igazi úttörőkkel lenni szokott.

 

De a magyarok megkapták a lehetőséget és talán a feladatot, magyaroknak kell elindítani végre azt a változást a pénz energia másfajta működtetésével, ami megállítja és kedvező irányba fordítja a bolygó életét.

 

Össze kellene hívni a pénz energiáját blokkoló szereplőket és tárgyalások útján rávezetni, hogy mindenki önként, belátás alapján a felesleges pénzt adja a közös kosárba. Ez legyen teljesen nyilvános, teljesen látható. A felhasználása is közmegegyezésen kell, hogy alapuljon és mindenki számára legyen érthető és követhető.

 

Lehet, hogy utópisztikusan hangzik, de, ha jól meggondoljuk, nincs más alternatíva.

 

Vagy a katasztrófa, ami felé sodródunk, vagy az önkéntes, tudatos, akaratlagos változtatás. Ha már a pénzt feltaláltuk, akkor energiaként kell használnunk és az energiának áramolni és kiegyenlítődni kell, mert ez a természetes működése. A többlet és a hiány is betegséget, végső soron  pusztulást, halált okoz.

 

Ha a  pénz nem eszköz, hanem cél, az olyan, mint a bálványimádás és mint tudjuk  a bálványok előbb-utóbb ledőlnek.

 

Fel kell ébrednünk e téren is és fel kell ébresztenünk mindenkit, elsősorban a pénzzel és hatalommal rendelkezőket.

 

Lépjenek elsőként, minden nagy dolog az első lépéssel kezdődik. Aztán lesznek követők.

 

Ha Magyarországon megindulna a milliárdosok, multimilliomosok, politikusok, egyéb gazdagok részéről a fölösleges pénz közösbe való beadása, ez világraszóló példa lehetne.

 

És nekünk volt Széchenyink, nálunk van ez a minta, ez az erő, ennek innen kell kiindulnia!

 

Miután Livi felolvasta sugallatát és elkezdtük a meditációnkat már ismerős energia jelent meg körünkben.

 

2014.04.28. Gróf Széchenyi István

 

„Üdvözöllek benneteket! Köszönöm, hogy figyelmeteket szenteltétek rám és mindarra, amit én képviseltem, illetve arra, amit most mi képviselünk. Mert nem egyedül jöttem, mint ahogyan azt már érzékelitek ti magatok is.

 

Az energia, a rezgés oly mértékben van jelen társaságotokban, hogy képtelenség nem észrevenni, nem megérezni ezt a mi oldalunkról. Jól is érezzük magunkat köztetek!

 

Érzem kíváncsiságotokat, hallom kérdéseiteket. Menjünk szépen sorba. Amiért jöttem az az a feladat, amelyre már kértelek benneteket. Ti is látjátok, ti is érzitek az összefüggéseket, amelyek jelen vannak országunkban. Igen, országunkban. Mert bár nem vagyok jelen fizikai testben, érzésem és szeretetem kötődik mindazon a földhöz, amelyet ti is hazátoknak éreztek, hazátoknak tudhattok. A változás csak annyi, hogy jelen esetben ti vagytok azok, akik cselekedni tudtok és én vagyok az, aki a fátyol túloldaláról drukkol nektek és természetesen támogatlak benneteket minden szeretetemmel, minden erőmmel, minden fényemmel.

 

A haza, a haza szeretete az, amely ha betölti szíveteket - és most érzem és látom is, hogy szívetek lobog -, ez az az erő, amely tovább tud lendíteni jelen helyzetetekben. Látom és érzékelem, látjuk és érzékeljük azt a fáradtságot, amely időnként úrrá van rajtatok, úrrá lesz rajtatok. Nem csodálkozom. Volt idő, amikor én is úgy éreztem, hogy nincs tovább. Amikor elfogyott a türelem, elfogyott a kitartás. De akkor én abban az időben nem voltam tagja olyan társaságnak, mint amilyenben ti vagytok, ti léteztek drága fénymunkások!

 

Drága magyar gyermekek! A kérés, amellyel felétek fordulok már megfogalmazódott, csak pontosítsuk. Szükségszerű lenne, ha a fény küldését egyszerre, és ha lehet, több csoportban végeznétek. Pusztán azért javaslom így, mert ha egyszerre több helyszínre külditek a fényt, akkor erőteljesebb rezgésemelkedést tudtok előidézni rövidebb idő alatt. Azaz hatékonyságot tudtok növelni. Úgy is el lehet végezni a feladatot, hogyha szépen egymás után sorra veszitek az épületeket és a tereket, de ha jól belegondoltok ez igen időt próbáló tevékenység lenne, és igen sokáig lenne szükségszerű magas rezgésben tartózkodnotok és azt továbbítanotok. Erre is képesek vagytok, ez is működhet. Azonban célszerűbb lenne, ha megosztanátok a feladatot és bevonnátok másokat is. A döntés a tiétek. A javaslat volt az enyém, a miénk.

 

Drága testvéreim, a haza hív benneteket! Kérlek, ne fordítsatok hátat és ne fukarkodjatok szeretetetekkel!

 

Minden tiszteletem, támogatásom és szeretetem a tiétek. Munkátokhoz sok sikert és felhőtlen örömöt kívánok!”

 

Ezután azt láttuk, hogy aláírja a nevét egy hosszú pergamenen majd a név mellé egy magenta színű pecsét is került. Egy pillanattal később ellépett az asztaltól, amelyen az írás volt és egy nagy ablakon keresztül hosszan kinézett, végül csillogva eloszlott a kép. gróf Széchenyi Istvánt S.K. Szilvi közvetítette.

 

Ezzel még nem ért véget az este. Miután megértettük feladatunkat M. Ági úgy érezte, hogy Livi sugallatával is foglalkoznunk kell.  Kérte égi Segítőink támogatását és a csoportot a meditáció folytatásához: lássuk, ahogy az országban, és az országon kívül élő magyarok, átérzik annak szükségességét, hogy anyagi javaikkal segítsék a fejlődést, hogy a szívükben ébredjen fel az a tenni akarás, ami egykoron a nemeseket jellemezte. Kérjük az égiek segítségét, hogy mozdítsa meg azokat a szíveket, akik ebben tenni tudnak.  Igen erőteljes energiaminőség jelent meg körünkben és Livi ekkor ezt hallotta: Emeljétek fel a szíveket!          

 

Ezután M. Ági folytatta: Segítsetek, hogy legyen egy vezető alakja ennek a feladatnak, aki összefogja a munkát, - nem uralkodva, hanem segítve-, hogy a magyarság újra nagy legyen. És ehhez meglegyen a megfelelő eszköz is. Más módon, mint ahogyan az a mai világban történik.  Ekkor a gróf energiája újra megjelent körünkben. Szavait Ági tolmácsolta.

 

„Ehhez ti kelletek. Ehhez a ti megnyilvánulásotok kell. Tegyetek róla, hogy felhívásotok fizikai szinten is eljuthasson az emberekhez, oda, ahol megkapják a lehetőségüket. Oda jutnak a hírek, ahol szíveket nyitnak.”

 

Ekkor Livi egy nagy papírt, egy kiáltványt látott. N. István pedig azt, hogy az országhatáron belül fellobbannak különböző fénypontok, piros zöld, és leginkább rózsaszín terjed szét. 

 

„A Pálosok lángjai, és ezek a fénylángok összekapcsolódnak, és így lesz erőteljes országotok. Tegyétek dolgotokat. A szívek, már készen állnak. Még akkor is, ha ezt ti még másképpen érzékelitek. Van olyan magyar lélek, ki keresi már az utat, hogy hogyan tud segítséget nyújtani, hogy hogyan legyen ingyen energiátok, hogy hogyan valósulhatnak meg álmaitok, s hogy hogyan lesz egység országotokban, és lassan a földeteken, mert már nincs hatalma az olajmágnásoknak. Még úgy érzik, igen, de már reszketnek, mert látják jövőjüket, érzik omlásukat. Megkaptok minden segítséget. Megkapják mindazt a segítséget, amire szükségük van azok a feltalálók, azok az újítók, akik értetek és a világ egyenlőségéért teszik dolgukat. Pontosan a szükséges lépéseket fogjátok tenni. Olyan indíttatásokat fogtok érezni magatokban, ami lehetővé teszi, hogy mindez megvalósuljon. Mindenben segítünk nektek.”

 

A közvetítés végén már azt hallottuk, hogy „Végre!”, amit némi égi ujjongás kísért. J Majd érzékeltük a Szent Korona jelenlétét, erőterét, amely alatt történik a folyamat. Közben kitágult, és aranyfényűvé vált minden. Majd a korona felkerült FöldAnya „fejére”. Ezután egy várrom jelent meg a hozzá vezető úttal. Következő képen egy palást, olyan mintha magunkra tudnánk hajtani a nyakunknál. A hátulja vörös, az eleje ezüstszínű. Mintha falra lenne feszítve. Az ember helyén jogar állt, akár egy fokos, a hajtott vége kígyószerű volt. Az alja kétfelé állt, mint egy szakálas nyílvessző. A föld felett koppantottak a jogarral/fokossal.  A föld alatt, a falban koponyák voltak egymásra rakva, és ahogy koppantottak, leomlottak a koponyák. Olyan ereje volt ennek a jogar-fokosnak, hogy ezután ott beomlott a föld. Majd megjelent egy ember prémes sapkába, mongolos, vagy tatáros, de nem kapcsolódott az előző palástos képhez. Egy uralkodó lehetett.

 

A Szerünk után megbeszéltük, hogy további információkat kérünk a két feladat elvégzéséhez, és a lehető leghamarabb nekikezdünk a „falbontáshoz”.