Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Teremtés Háza ajánlása

 Kárpát Haza Hangolása I. SZERtartás - SZERtartás rendje

  „Ha tudni akarod az ország soros állapotját, tekints Remete Szent Pál rendjére. Ha számukat fogyni látod, tudd meg, hogy az országnak is rosszul áll szénája, de ha őket növekedni látod, tudnod kell, hogy az ország is felemelkedőben van.” - Pázmány Péter

 

 Szeretett Testvéreink!

 

A KÜLDETÉS, amelyet a Teremtő ezen időre a Magyarokra bízott, Földanya és népessége felemelkedéséért, 2013. október 23-án, DOBSZERDA  délelőtt 9.00. órakor a dobok megszólaltatásával megkezdődik.

A „KÁRPÁTHAZA  HANGOLÁSA” SZERTARTÁSAINAK CÉLJA:

A Kárpát-medence területén lévő pálos kötődésű  helyszíneken EGYidőben, EGYSZERre, EGYmásra hangolva megszólaltatni a táltos-sámán dobokat, és az Égi Útmutatás szerint  elvégezni a Pálos Energia felemelését szolgáló SZERtartást, ezáltal MEGTEREMTVE A SZERETET-EGYSÉGET Kárpát Földjén, mely alapját képezi Földünk felemelkedésének.

 

„….EGY-S-ÉG-BE HÍVOM HÁT MAGYARI MAG NÉPEMET!

 VÁROM MINDEN ELKÖTELEZETT, IGAZ SZÍVŰ, HITÉBEN ÉS SZERETETÉBEN MEGINGATHATATLAN GYERMEKEMET A TEREMTÉSBEN, KI VÁLLALJA ISTENTŐL RENDELT FELADATÁT ÉS KÉSZEN ÁLL ELHÍVATOTT ÉS LÉLEKBEN VÁLLALT FELADATÁRA!”

 

ENNEK SZELLEMÉBEN HÍVUNK BENNETEKET A NEMZET SZOLGÁLATÁRA!!!

 

A szertartáson minden magyar érzelmű és lelkületű, és a nemzet felemeléséhez  tenni kész magyar testvérünk kapcsolódása fontos.

 „Így hát a hívás azoknak szól, kik lelkükben érzik azt, és kik vállalják mindannak az emberpróbáló munkának minden terhét és csodáját, ami ebben a Nemes Feladatban részül jut nékik.

Töltsétek meg szívetek kelyhét az Isteni Szeretet fényével, Igazság óhajával, Szabadság vágyával! És mindezt árasszátok szeretett Nemzetetek gyönyörű hazájára, Kárpát Földjére, drága Népére, kik felébredve átsegítik a világot ezen az újjászületésen!” (IstenAnya üzenete)

 

Személyes jelenlétetek rendkívül fontos, ám aki lélekben érzi a hívást, de eljutni nem tud, megteheti a szertartást otthonában, vagy a közelben valahol egy számára megfelelő helyen, és tudatát a számára elhívást jelző helyszínre vetítve, az adott helyszín energetikai felemeléséhez képes hozzájárulni.

 

A SZER menetére vonatkozóan 2013. 10. 19.-én, az EGYsÉGre fogadalmat tett Testvérek együttes munkája által megkaptuk az Útmutatást és Égi Javaslatot az alábbiak szerint:

A Kárpát Haza hangolása várhatóan több részletben válik teljessé. Október 23.-a az első energiafelemelés napja. Az elkövetkezendő alkalmak - a jelenlegi energetikai viszonyokat alapul véve -, Égi útmutatás szerint,várhatóan  december 21-ével teljesednek ki.

 

Az október 23.-i SZERtartást megelőzően, személyes ráhangolódáshoz ajánlott az alábbi mantrákkal készülni már a helyszínre utazás során:

(a mantrákat Égi Útmutatás szerint lejegyezte Lőrincz Éva)

 

 

Egységben az Égi Szeretetben                              (Oranda menaritella)  

 

Teremtés Háza, Istennek vára,                                           

Égi Anya otthona, Égi Fiú trónusa.

Avatásunk színhelye, együtt lélegzünk vele.

Szívünk nyitva, lelkünk tiszta,

Készen állunk szolgálatra.

 

 

 

Mi Anyánk égi Szerelme                                                    (Mater Noszter menarita)              

Fénybe állok, Fényben járok,

Égi Anyámhoz találok.

Átölel a Fény szerelme.

Istengyermekké emelve.

Atya s Fiú rám figyel,

Célomat így érem el.

 

 

A helyszínre az előkészületek elvégzése érdekében célszerű 8.00-8.15 órára megérkezni!!!

Legkésőbb 8.30 – a SZERtartás helyszínének elfoglalása, berendezése, hangolása

·        A SZERtartás helyszínének hangolása – Magyarok csillagdala (Felber Gabriella) akár telefonról kihangosítva, akár imádságban elmondva min. 3x. http://www.youtube.com/watch?v=TcaZ2Lx0a8w

Magyarok Csillagdala -  (Magyari lelkek Himnusza)  

Minden S Ég   Atyja, Anyja,
Te teremtettél Mindent,
ami a Fényben Él.
Légy Vezetőnk, légy  Erőnk,
Legyen Velem  az Örök Fényt.

Égi Áldás garmadával,
fényes orcámra hulljon.
Énekeljen a sok madár,
csak Áldás viruljon.

Áldott  a  Lét  s  a  Világ,
Teremjen szépséget az Igaz Ág.
Nemzetségünk kerüljön helyére,
Írjon ódát Isten Egére.

Béke és Áldás a csodaváró  Népnek,
igazi megváltás az emberiségnek.
Nyílik a Kapu, szól a harsona,

Ez itt már a Magyarok Hona.

Eközben, -után az oltár elkészítése.

 

·         Az oltár elkészítése - ki-ki egyéni szokás és benső útmutatás szerint készítse el, Égi Ajánlás szerint az alábbi eszközök és szimbólumok megjelenítésével (A szimbólumok megjelenítése a fontos, hiszen egy-egy energia-minőséget hív le, amellyel a szertartás alatt dolgoznunk kell. Az Égi javaslat szerint készítendő sál és zászló az elkövetkezendőkben szükséges feladatokban, a gyakori használat miatt megfontolandó, ám nem feltétele a szertartásnak) :

o        Célszerű egy egyszerű fehér, vagy egyénileg választott oltár-terítőt leteríteni, akár a földre is, ha a helyszínen nincs alkalmas kő vagy felület.

o        1 db gyertya

o        1 db Nemzeti színű szalaggal átkötött kis cipó

o        Vörösbor, a bor kitöltéséhez szükséges kis pohár. Ezek a Krisztus áldozati jegyeinek vételéhez szükségesek.

o        A Szeretet-EGYsÉG szimbólumát megjelenítő kis zászló, vagy nyomtatott formában egy lapon is megfelelő.

o        A Pálosok Boldogasszony-keresztjének elkészített festménye, vagy kinyomtatott formában. (A szimbólumot a SZERtartást követően – az Égi Kérésnek megfelelően hagyjuk a helyszínen.)

o        Szent Korona Őfelsége, amely megjeleníti az Ő energetikai minőségét.

o        Személyes szimbólum, amennyiben rendelkezel már vele.

o        Cserkészliliom, a melléklet alapján.

 

o        Fizikailag megjelenített (kinyomtatott, lerajzolt) Pálos címer, amelyen a PÁL-MA, a két oroszlán és a holló a cipóval van megjelenítve. (Az Égi Útmutatás úgy jelezte ezt: „Pál-Ma JELen van. A két oroszlán az a lelkiség bátorsága, mely a PÁL-t a JELen tartja”). Ez a SZERtartás helyszínén, annak szívetek sugallata szerint kijelölt pontján legyen a földre elhelyezve. Ez a helyszín lesz az energetikai középpont.

o        12 mécses, körben elhelyezve a Pálos Pálmás címer körül.

o        Egyéni szokás és szívetek sugallata szerint az oltárra szánt kövek, kristályok, stb.

o        Tértisztítás – meditáció:

Lényünkbe hívjuk a Központi Napból és Földanya szívéből érkező energiákat, hagyva, hogy teljes lényünket átjárja, szívünkből a helyszínen kiárasztva a Szeretet Isteni Fényét a Magenta lilás-ciklámen-aranyló Szeretet színében, mely előbb a helyszínt, majd a Kárpát Honát, majd egész földünket elárasztja, kilépve egészen az Univerzumunkból, tisztítva a teret  minden negatív és ártó erőtől.

Ezáltal egész teremtett világunkat a Szeretet Fénye ragyogja be és hatja át, felkészítve a Pálos energiák fogadására. Mindezt vizuálisan elképzeljük.

 

8. 45 óra         A megjelentek együttes hangolása a SZERtartásra, …

…Közösen elmondva az alábbi mantrákat, (az idő elérkeztéig folyamatosan mondhatóak).

Ezek segítségével kérhetjük Atya, Égi Édesanya segítségét munkánkra felajánlva azt az ÉG céljainak szolgálatára. Ezt ki-ki a maga megszokott, már kialakult szertartásrendje szerint is megteheti.

Az utolsókat legalább 3x szükséges elmondani, a teremtés Energiáinak aktiválásához.

A jelenlévők a mécsesek körül körben állnak, hogy a férfi és női energia a körben viszonylag egyenletes legyen.

 

 HUN MIATYÁNK 1x

 Mi atyánk, Istenünk! Bennünk van az országod.

 Előttünk szent neved, s törvény akaratod!

 Minden napunk gondját magadon viseled,

 Bűneinket, mint mi másoknak, nekünk elengeded.

Te kezed vezet kísértéseken át,

S lefejté rólunk a gonosz jármát.

Tiéd a nagyvilág összhatalma, üdve,

 Mindöröktől fogva legyen mindörökre

 

 

 

Egységben az Égi Szeretetben                                   3x      

 

Teremtés Háza, Istennek vára,                                           

Égi Anya otthona, Égi Fiú trónusa.

Avatásunk színhelye, együtt lélegzünk vele.

Szívünk nyitva, lelkünk tiszta,

Készen állunk szolgálatra.

 

 

Szent Fiú teremtő ereje                                                  3x  

                                                                                 

Krisztus szíve rám ragyog,

Szíve kincse én vagyok.

Szeretetbe hívja lényem

Teremtésben küldetésem.

Az Igazság lángját hívom,

A tudás vágyát ontom,

Szolgálom Atyám óhaját,

Fogadom életem csodáját.

 

 

 

8. 59 óra         Felkészülés az 1. dobszóra

            Az egész SZERtartás kb 6-9 percig tartó, szívdobbanás ritmusában hangzó dobszóval kezdődik. A telefonokon pontosan jelzett :

 

9.00 óra 00 másodperc

Az első dobszó - nemzetünk szívének dobbanása, amely egyben Földanya szívének ritmusához igazodik, jelezve, hogy ahogyan nemzetünk éled, és készül az emelkedésre, úgy Gaia Földanyánk is vele EGYütt készül, egy szív-egy lélekként. Mindezt szükséges kapcsolni tudatilag.

A Kárpát-medence energetikai ráhangolódásának folyamán ezen időpontban egyszerre, Kárpát Hona szerte, hallani lehet, ahogyan megdobban a Magyari Nemzet szíve. (Másodpercenként számolva, minden 3. másodpercben egy dobbanás: 1-  2-3… 1-  2-3… 1-  2-3…( Ti-ti-TÁ,ti-ti-TÁ, Csak a TÁ-t ütve).

 

E pillanatban úgy mutatják nekem, hogy a saját Kálváriáját, Keresztútját megjárt Magyar Nemzet ebben a pillanatban kel új életre.

12. stációja, a feltámadás pillanata elérkezett…

A Dobszó időtartama 6-9 perc.

 

 

A dobszó után az alábbi Mantrát szükséges 3x elmondani, a meditáció energetikai előkészítéséhez:

 

Atyai segítség a

teremtőerő megtartásához            3x                    (Pater Noster  prius perti)

                      

 

Atyám, áld a Fényed, Éltető reményed.

Fényt hozol lelkembe, kezdjek teremtésbe.

Vezetem Népedet, megfogom kezedet.

Élet vize árad, a Mag népe feltámad!

 

 

 

9.10 perc        Közös meditáció

Kérjük Pálosainkat, a Fehér Testvéreket, hogy FÉNYük, önzetlen, áldozatkész Szeretetük energiáját - mellyel évszázadokon át szolgálták Nemzetünket és Földünket - árasszák ki, oltalmául és segítségül Földünk felemelkedésének, és EGYütt emeljük föl azt a Krisztusi Tudat Hálójára!

 

Képzeljétek el, hogy Fehér Testvéreink energiája a talpunkon keresztül feláramlik a testünkben, át szívünkön,, és szívünkből kiáradva a mécsesek, mint Égi Édesanyánk Csillag Koronája által körülvett PÁL-MA felett egy gömbbe sűrűsödik. Fénylő, arany-fehér színben tündököl.

Képzeld el, mintha ez a gömb egy Földhöz közeli, aranyló-fehér színben fénylő függöny részeként ez a gömb, a PÁLMA mécsesek által körülhatárolt területéről kiindulva - fölemelkedik, Pálosaink energia-reverendáját, rajta az aranyló Pálos kereszttel fölemelve. Föl, föl, egészen a Krisztusi hálóig.

Elképzeljük, hogy a meglévő pálos kötődésű helyek szertartásban résztvevő, fénylő pontjain mindez ugyanígy, egyszerre megtörténik, mígnem egészen a földet körül ölelő, azt beborító Krisztusi Tudat Hálóhoz érnénk vele, s a Pálos reverenda szétterül, rajta ragyog Boldogasszonyunk Pálos keresztje, a tudatunk pedig a kereszten keresztül, világokon keresztül emelkedik…

Vizualizáljuk, lássuk benső látásunkkal, ahogyan egységes energiamunkával a pálosok energiafüggönyét az Atyai Hálóhoz csatoljuk.

Lássuk lelki szemeinkkel, hogy a Kárpát Haza fölött ez az energia már teljesen összekapcsolódott a Hálóval, és fénye elárasztja szeretett Hazánk egészét, határon innen és túl.

Lásd, hogy a Kárpát Hazán a Szeretet Fénye túlér, beragyogva környezetét, s mint fénylő lámpás - melynek fénye vonzza tekintetüket, hívja lelküket – jelenik meg a Föld Népeinek tudatában.

Tartjuk az energiát, a felemelt pontban. Tartjuk, míg a teljes kapcsolódás és rögzítés meg nem valósul… (kb. 1-2 perc).

 

Ekkor elmondjuk az alábbi mantrát, 10x, a rögzítés érdekében

(a mantrát csatornázta Rakk Ilona):

 

Sixtus Alfa Rama

 

Begyűjtés szele,

Légy EGYütt vele,

Gondolat szépül,

Új haza épül.

 

 

Az energiában tartózkodunk egy darabig, csöndesen, fenntartva a vizualizált energiát.

 

 

Ezt követően ismét elmondjuk az alábbi mantrát 3x:

 

Atyám, áld a Fényed, Éltető reményed.

Fényt hozol lelkembe, kezdjek teremtésbe.

Vezetem Népedet, megfogom kezedet.

Élet vize árad, a Mag népe feltámad!

 

 

 

Ezt követően mindenki a kialakult gyakorlatának megfelelően a jelenlévőknek kínálja a Krisztus teste és Vére jegyeit – a kenyeret és a bort.

Közben szólhat zene telefonról pl, vagy énekelhetik az alábbi dalokat, énekeket az egybegyűltek:

 

SZÉKELY HIMNUSZ

Ki tudja merre, merre visz a végzet,
göröngyös úton sötét éjjelen.
Segítsd még egyszer gyõzelemre néped,
Csaba király a csillagösvényen.

Maroknyi székely porlik, mint a szikla
népek harcától zajló tengeren.
Fejünk az ár ezerszer elborítja,
ne hagyd el Erdélyt, Erdélyt Istenem!

Ameddig élünk, magyar ajkú népek,
Megtörni lelkünk nem lehet soha;
Szülessünk bárhol, földünk bármely pontján
Legyen a sorsunk jó vagy mostoha:

Keserves múltunk - évezredes balsoros,
Tatár s török dúlt, labanc rabigát.
Jussunk e honban, magyar-székelyföldön,
Szabad hazában élni boldogan.


Kigyúlt a mennybolt, zeng a hadak útja,
Csaba királyfi gyűjti táborát.
Szűnik az átok, kiapadt a kútja, 
Szívünkön égi öröm lángol át.

Hiába dúl már gyűlöletnek árja, 
Megállt a szikla, nem porlik tovább.
Imánk az Isten újra megtalálja,
Köszöntsd ma népem üdvös hajnalát!

 

Boldogasszony Anyánk

 

Boldogasszony Anyánk, Régi nagy Patrónánk

Nagy ínségben lévén, így szólít meg hazánk:

Magyarországról, édes Hazánkról,

Ne felejtkezzél meg áldott magyarokról!

 

Ó Atya Istennek kedves, szép leánya!

Krisztus Jézus Anyja, Szentlélek Mátkája!

Magyarországról, édes Hazánkról,

Ne felejtkezzél meg áldott magyarokról!

 

 

A Szertartás lezárásaként hálát adunk a keresztség jegyeiért, és a megélt élményért, a sikeres munkáért, egymás szeretetéért és az eltöltött időért, majd elénekeljük az alábbi, korabeli himnuszát a Magyaroknak.

 

 

 

3x egymás után szükséges énekelni vagy felolvasni.

http://www.youtube.com/watch?v=xkimkcr6Yhw

 

Isten áldja meg a Magyart!

Tartson neve, míg a Föld Tart!

Isten Áldjon meg bennünket!

Minden igaz magyar Embert,

Minden igaz magyar Embert.

 

Töltse békével napjait,

Egyezve lássa Fiait!

Tatár, török s más ellenség,

Minket meg ne rendíthessék,

Minket meg ne rendíthessék.

 

Isten Áldja meg a Magyart!

Tartson neve, míg a Föld tart!

Paradicsom hazájában

Éljen örök boldogságban,

éljen örök boldogságban!

 

 

Isten áldja meg a Magyart!

Tartson neve, míg a Föld Tart!

Isten Áldjon meg bennünket!

Minden igaz magyar Embert,

Minden igaz magyar Embert!

 

 

 

 

A SZERtartás hossza kb 30-40 perc.

Szeretnénk kérni, hogy annak végeztével kb. 10 óráig tartsátok fönn az erőteret jelenlétetekkel.

Ez idő alatt, kérjük, minden helyszínről gyűjtsetek be 1 db követ a kolostor romjaiból, amelyet az Égi Vezetés a későbbiekben jelez: hová kell elvinni, és spirál alakban letenni!!!

 A régi himnusz eléneklését követően egy ideig még a fenti énekeket énekeljétek néhányszor, míg az energiák egybeállnak, majd kezdődhet az örömünnep síppal, dobbal, nádi hegedűvel.

Ajánlásként néhány dal, dobhoz:

http://www.youtube.com/watch?v=rFU4AkAe44E

http://www.youtube.com/watch?v=vwRSCfIiPXM

http://www.youtube.com/watch?v=Fm0via6uZTI&list=PL4DB8A298B1C1D5D0

http://www.youtube.com/watch?v=u9nuUyL-4NE

 

Mellékelten elküldjük

  • az ajánlott és alkalmazásában az energetikai folyamatot felerősítő szimbólumokat,
  • a szertartást indító Magyarok Csillagdalát – melyet ajánlunk esetleg telefonra feltölteni, és azon keresztül hallgatni, átrezgetve vele a teret -,
  • a kapcsolódás helyszínének kiválasztásához a Pálos Szent helyek listáját, kiemelve, mely helyszínek vannak kiemelten kezelve az Égiek részéről, ahol kérik feltétlenül személyes jelenlétünket.
  • Jelentkezési lapot, amelyen jelezzétek, mely helyszínen lesztek JELen, illetve oda személyesen, vagy tudati szinten kapcsolódtok-e. Jelentkezést a …………………… és a kucorevi@citromail.hu, valamint ae egiedesanya@gmail.com címre küldhetitek.

 

 A SZERtartás a Pálos Energiák felemelésével egyben előkészíti a Krisztusi Energia beáramlását, annak szerves részét képezi, mely folyamat – az Égi Ház közlése szerint - már a teremtés szülőcsatornájában van.

Ezen SZERtartással végzett munkánk, a 23.-i Nemzetegyesítő Találkozó Parádfürdőn, - az Egyetemes Isteni Rend kialakulásának szerves részét jelenti, ezért minden, érte áldozatot, fáradtságot hozó, ahhoz testben, gondolatban, lélekben kapcsolódó testvérünkre – határon innen és túl - kérjük Istenünk és a Szent Háromság áldását.

 

Fény, és a SZER-elem legyen veletek!      Legyetek áldottak, Erőben és Igaz SZERetetben!

 

 

    A Teremtés Házát képviselő-szolgáló csoport nevében:

 

                                                                 Lőrinc Éva, Eperjesi Ildikó,

   Lőrinc Tibor, Moldván János, Bálint János, 

 

 Pálosokról: Ha a keresőbe a pálos szót beírjátok, sok weboldal elérhetőségét mutatja, ahol rengeteg információt találtok. pl.:

  http://palos.lap.hu/

  http://www.sztmsz.webzona.hu/FeherBarat-I.pdf

http://www.sztmsz.webzona.hu/FeherBarat-III.pdf